Carbidschieten: gemeente bepaalt of het is toegestaan of verboden

Carbidschieten is in onze veiligheidsregio niet verboden, maar carbidschieten is niet altijd toegestaan. Dit verschilt per gemeente. Om het carbidschieten gecontroleerd en gereguleerd te laten verlopen gelden per gemeente lokale voorwaarden waaraan voldaan moet worden. Een meldings- of vergunningsplicht kan daartoe behoren. Gemeenten hebben in hun Algemene Plaatselijke Verordening (APV) hiervoor regels opgenomen. Inwoners met vragen over carbidschieten kunnen hiervoor contact opnemen met hun gemeente.

De VNG heeft een aantal voorbeeldbepalingen verzameld waarmee het mogelijk wordt de APV aan te passen en zo carbidschieten te reguleren. Hierbij de link naar bericht op de website van de VNG naar betreffend artikel: https://vng.nl/nieuws/voorbeeldbepalingen-voor-aanpassen-apv-om-carbidschieten

Goede voorlichting met BOCK-campagne
Als het caridschieten plaatsvindt, moet dit uiteraard veilig gebeuren. Met een veilige persoonsafstand en een veilige schietafstand.

De geldende coronamaatregelen moeten altijd nageleefd worden. Dit is inclusief de geldende groepsgrootte, op dit moment is dat voor buiten 4 personen. Hoe de uitwerking hiervan straks in de ministeriële regeling (in de Tijdelijke wet maatregelen Twm) zal zijn, wachten we af. Kijkend naar de besmettingsgraad, ligt het niet in de lijn der verwachting dat hierin iets zal veranderen.

Ook spreekt het voor zich dat de manier waarop het carbidschieten gebeurt veilig verloopt. Er wordt een beroep gedaan op gezond verstand. Goede voorlichting is van belang. De VNOG is aangesloten bij de BOCK-campagne. BOCK is een afkorting voor Bewust oplettende carbid knaller. Zie ook de campagne website: https://wieisdebock.nl/

Deze preventieve voorlichtingscampagne is gericht op bewustwording en verantwoordelijk gedrag
-verantwoordelijkheid ligt bij de mensen zelf-. De campagne richt zich dus niet op bestuurlijke kaders en maatregelen. Vanuit deze campagne wordt voorlichtingsmateriaal ontwikkeld. Zoals een flyer, advertenties en filmpje op YouTube. Dit delen we met onze 22 VNOG gemeenten, zodat zij dit kunnen inzetten via hun eigen communicatiekanalen. De verwachting is dat dit op 7 december 2020 beschikbaar is. Dit zijn zogenaamde ‘open bestanden’, zodat gemeenten de mogelijkheid hebben om desgewenst een lokale boodschap toe te voegen. De Drenthse band Mooi Wark, heeft net  als vorig jaar medewerking toegezegd aan deze campagne.

Tip voor de gemeenten: organiseer een online voorlichtingsavond met degenen die een vergunning hebben aangevraagd voor carbidschieten om hen te informeren.

Kortom: Een echte BOCK verknalt het niet!
 

 

Voeg toe aan selectie