Dringend op zoek naar mensen met zorgachtergrond voor inzet bij zorghotels

Om de zorghotels in Apeldoorn, de Achterhoek en Noord-Veluwe goed en volledig in te zetten zijn de samenwerkende zorgorganisaties dringend op zoek naar mensen met een zorgachtergrond die zich in willen zetten voor de zorghotels. Op dit moment is het bij alle deelnemende zorgorganisaties zo moeilijk om de diensten gevuld te krijgen, dat voldoende collega’s voor de speciale afdeling vinden, niet lukt! 

Via social media wordt een oproep gedaan aan mensen met een zorgachtergrond en (diploma zorg niveau 2,3 of hoger) om zich te melden bij de flexpool@zgapeldoorn.nl

Samen wordt bekeken of en hoe een bijdrage geleverd kan worden op deze belangrijke afdeling en wanneer en op welke voorwaarden aan de slag gegaan kan worden. 

Het wordt erg gewaardeerd als gemeenten ook uitingen hieromtrent via hun social media kanalen delen. 

Deel hier het Facebookbericht.

Op de website www.extrahandenvoordezorg.nl kunnen mensen zich aanmelden om te helpen in organisaties die als gevolg van Corona extra hulp nodig hebben. Ook kunnen zorgorganisaties die behoefte hebben aan extra tijdelijke medewerkers dat hier doorgeven. 

Voeg toe aan selectie