Evaluatie BOCK campagne

Voorafgaand aan de jaarwisseling hebben we het regelmatig gehad over carbidschieten. In onze regio was het in sommige gemeenten verboden. Ondanks de boodschap ‘sla een jaar over' werd er in sommige gemeenten onder voorwaarden op locaties carbid geschoten. Hierbij een terugkoppeling vanuit het brandwondencentrum en een terugblik vanuit twee gemeenten uit onze regio. 

Behandelingen brandwondencentrum 
Er zijn dit jaar 3 mensen met brandwonden die gerelateerd waren aan carbidschieten behandeld door Brandwondencentrum Groningen Martini Ziekenhuis, het brandwondencentrum voor Noord en Oost-Nederland. Daarnaast heeft het brandwondencentrum 2 behandeladviezen aan 1e of 2e lijns zorgorganisaties gegeven. Opvallend was dat van deze 4 carbidschieters er 4 jonger dan 18 jaar waren.  

Daarnaast waren er dit jaar relatief veel ongelukken met categorie 1 vuurwerk, ook wel “kindervuurwerk” genoemd. Dat zorgt vaak voor diepe brandwonden door: 
- Sterretjes, kleding in brand. 
- Tolletjes in laars en capuchon.  

Ook waren er relatief veel brandwonden in categorie overig, betreft vaak ongeluk met steekvlam t.g.v. vluchtige stoffen, vaak bij aanmaken vuurtjes etc. 

Rapport Vuurwerkongevallen jaarwisseling 2020-2021 
Ter informatie hierbij ook de link naar het Rapport Vuurwerkongevallen jaarwisseling 2020-2021. Dit rapport geeft een overzicht van de belangrijkste cijfers met betrekking tot Vuurwerkongevallen tijdens de jaarwisseling 2020-2021.

Carbid schieten in Berkelland 
Op Oudejaarsdag is het traditie in de gemeente Berkelland om carbid te schieten. Na veelvuldig overleg is besloten het in Berkelland niet te verbieden, maar wel te ontmoedigen. Gemeente Berkelland sloot aan bij de boodschap ‘sla een jaar over’. 

Inwoners die toch graag carbid wilden schieten moesten zich aan de geldende coronamaatregelen houden en een melding doen. Ruim 130 meldingen kwamen binnen. Zij kregen te horen dat maximaal twee personen per locatie carbid mochten schieten en dat dit gecontroleerd zou worden.  

Op Oudejaarsdag gingen vier koppels, bestaande uit een boa en collega, op pad. Ook burgemeester Joost van Oostrum sloot zich aan en ging een dag mee als collega van de boa’s. Tijdens de controle bleek dat een groot deel van de melders alsnog had afgezien van het carbid schieten. Daar waar wel werd geschoten hielden inwoners zich over het algemeen goed aan de afspraken.  

Omroep Gelderland zocht burgemeester Joost van Oostrum op tijdens het carbid schieten en maakte daar dit item over.

Burgemeester Jos Penninx langs 61 carbidschietlocaties mèt BOCK-mokken 
Op oudejaarsdag 2020 mocht er in de gemeente Voorst alleen carbid geschoten worden als vóóraf een officiële melding was gedaan bij de gemeente. En er natuurlijk ook werd voldaan aan alle geldende coronamaatregelen. Een mooi aantal van 61 meldingen was het resultaat. Zoals elk jaar bezoekt burgemeester Penninx vele carbidschieters en –locaties in de gemeente. Dit jaar mèt de BOCK-campagnemokken ‘op zak’. En omdat 2020 een bijzonder jaar was, besloot Jos Penninx alle 61 locaties persoonlijk te bezoeken. Er mocht van 10.00-18.00 uur carbid geschoten worden. Met een handgemaakte routekaart in de hand, ging de burgemeester ‘en route’. Zijn bezoekjes (uiteraard in de frisse Voorster buitenlucht) werden zeer gewaardeerd. Links een praatje op afstand, rechts een zelfgemaakte oliebol. Steeds op tijd met zijn handen voor de oren. Alles is netjes verlopen. De sfeer was goed en de dag was lang. Een mooie Voorster traditie zorgde daarmee voor de afsluiting van een bijzonder jaar. 

Voeg toe aan selectie