Gemeenten bereiden zich voor op worst-case scenario in de zorg

Wat is er nodig als er een situatie ontstaat waarin de zorgvraag vele malen hoger is dan het beschikbare zorgaanbod? Met een aantal concrete vragen aan de 22 VNOG gemeenten moet onze regio uiterlijk 1 maart 2021 alle voorbereidingen hebben getroffen om het worst-case scenario in de zorg te voorkomen.

Ondanks de dalende cijfers van de coronabesmettingen, heeft het Kabinet een verlenging van de beperkende coronamaatregelen aangekondigd. Dit heeft te maken met de derde golf die wordt verwacht als gevolg van de Britse virusvariant. Ook onze veiligheidsregio bereidt zich voor op een derde piek in maart. Inmiddels is voorzien in een maximale opschaling van de zorghotels naar circa 112 bedden (conform het regionaal opschalingsplan tijdelijke zorgcapaciteit).  

Worst-case scenario 
In het worst-case scenario is de verwachting dat door de forse toename van het aantal coronapatiënten, door invloed van de Britse-variant, de zorgvraag in de gehele keten de beschikbare zorgcapaciteit ver overtreft.  
 
Samen met de 3 ROAZ-en en de zorgpartners in onze regio wordt gewerkt aan de uitwerking van dit 'worst-case scenario'. Per sector worden plannen gemaakt en wordt afgestemd wat er voor de uitvoering geregeld moet worden. De resultaten worden vertaald naar de lokale zorgketens per werkgebied van de ziekenhuizen.  

In het ROT, RBT en het AB VNOG is collectief besloten om ondersteuning van de gemeente bij een worst case scenario nader uit werken en voor te bereiden. Daarom zijn een aantal concrete vragen aan de gemeenten gesteld. Deze zijn gericht op het verkennen en voorbereiden voor de mogelijkheden voor ondersteuning van de primaire levensbehoeften.  

De concrete vraag aan de gemeenten is:  

1. Zorg voor een 24/7 contactpersoon/ telefoonnummer voor de zorg, als vangnet bij uitval coördinerende taken van de wijkverpleging. 

a. De gemeente sluit op deze wijze aan bij de planvorming van de lokale keten overleggen op de schaal van het ziekenhuis adherentiegebied.  
b. Zodanig dat op het moment dat de wijkverpleging / thuiszorg zich moet concentreren op medische handelingen, het WMO netwerk kan ondersteunen t.a.v. de overige zorgvragen.  
c. De zorgprofessional (wijkverpleegkundige, huisarts of ziekenhuis) neemt in voorkomende gevallen contact op en vraagt de gemeente om de organisatie en uitvoering van ADL en HDL over te nemen. 

2. Zorg voor ondersteuning op het proces primaire levensbehoefte en het proces huishoudelijke dagelijkse levensverrichtingen, denk daarbij aan:  
a. Uitvoering WMO met sociale wijkteams en lokale partners.  
b. Verstrekken van maaltijden, eten en drinken, inclusief tijdig juiste medicijnen innemen.  
c. Hulp bij het in en uit bed komen en/of het aan- en uitkleden.  
d. Hulp bij lichamelijke hygiëne en toiletgang.  
e. Verzorgende werkzaamheden en boodschappen halen.  
f. Schoonmaak van het huis en verzorgen van de was.  

In een online sessie met de betrokkenen van de gemeenten is deze, niet vrijblijvende, uitvraag nader toegelicht. Van een aantal gemeenten hebben we inmiddels vernomen dat zij hier voortvarend mee aan de slag zijn. Uit een eerste inventarisatie bij bestaande relaties (aanbieders en samenwerkingspartners) bleek dat een aantal van hen ook al pro-actief bezig is met voorbereiding op dit scenario.  

Uitvaartzorg 
Met betrekking tot uitvaarzorg werd ook een uitvraag gedaan. Hiervoor wordt een memo opgesteld met een samenvatting van de uitvaartzorgsituatie in de VNOG. Deze wordt met de gemeenten gedeeld, zodat deze ingebracht kan worden in de GBT’s. 

Communicatie 
Naast dat gemeenten en zorgpartners zich voorbereiden op het worst-case scenario in de zorg, kan het bewustzijn hiervan ook bij inwoners vergroot worden. Dit kan doordat gemeenten hieraan communicatief extra aandacht besteden; wat kunnen inwoners zelf doen. Onderstaand enkele boodschappen ter inspiratie. Deze zijn uiteraard aanvullend op de geldende coronamaatregelen. 

  • Zorg goed voor jezelf 

Door een goede weerstand is je lichaam beter in staat om ziekmakende bacteriën en virussen te bestrijden. Je ondersteunt je weerstand door gezond te eten, genoeg te slapen en regelmatig te bewegen. Leef zo gezond mogelijk, dan werkt je afweersysteem het beste. Dus zorg goed voor jezelf! 

  • Kijk naar elkaar om 

In deze coronacrisis hebben veel mensen het zwaar. Heb je tijd en ben je zelf fit, kijk dan hoe je iemand in je omgeving kan helpen. Doe bijvoorbeeld boodschappen voor iemand die zelf de deur niet uit kan, of kook een extra maaltijd. Kijk eens door het raam of doe een briefje in de bus bij anderen om je hulp aan te bieden. Vraag wat iemand nodig heeft. Met een kaartje of telefoontje zijn veel mensen ook blij. Dus ken jij iemand die hulp kan gebruiken? Help dan. 

  • Maak een plan 

Het is goed om nu al na te denken over wat kan gebeuren als je ziek wordt. Wie kan jou helpen als het nodig is. Wie zijn je contactpersonen en wie mogen over jou beslissen als je dat zelf niet meer kan? Maak hierover afspraken. Wil je bijvoorbeeld naar een ziekenhuis of verpleeghuis? Kies je ervoor om thuis te blijven?  Dit is niet makkelijk om hierover na te denken en te bespreken. Maar nu kun je er zelf over beslissen en hoef je dat niet aan anderen over te laten. Praat met je naasten en met je huisarts over de de zorg die je wel of niet wilt krijgen. 

Voeg toe aan selectie