Handhaving maatregelen

Om ervoor te zorgen dat de aanvullende maatregelen het beoogde effect hebben, is strikte(re) naleving een absoluut vereiste. Daarom wordt nu ook steviger ingezet op handhaving van de maatregelen. Het Veiligheidsberaad, OM, politie en het kabinet hebben de gezamenlijke wens uitgesproken om bij de handhaving van dit landelijke maatregelpakket als één overheid op te treden.

Dit optreden als één overheid vereist overeenstemming over de uitgangspunten in de handhaving zelf. Dit is de kern van het geldende handhavingskader. In onze regio zijn de boa's en politie klaar om goed te kunnen handhaven. Mensen die bewust of onberekend op straat zijn kunnen een boete van 95 euro verwachten. Boa's en politie werken in onze regio veel en goed samen. Ook krijgen we in onze regio hulp van de Koninklijke Marechaussee. Mede omdat een deel van ons gebied aan de grens ligt. Ook hier geldt: alleen samen krijgen we Corona eronder. 

Voeg toe aan selectie