IFV Rapport Veiligheidsregio's in de coronacrisis

De afgelopen maanden heeft het IFV een aantal rapporten opgeleverd over de aanpak van de coronacrisis door onder andere gemeenten, veiligheidsregio's en de GGD/GHOR. Dat is via de methode van 'snelle kennismobilisatie' gegaan.

 

Zakelijke crisisorganisatie versus relationele onderstroom 
In de verschillende veiligheidsregio's zijn en worden ook evaluaties gehouden, deels om de eigen aanpak te evalueren, deels als manier van de voorzitter van de veiligheidsregio om verantwoording af te leggen aan de gemeenten in de betreffende regio. Kenmerkend van deze onderzoeken is dat er voornamelijk wordt ingezoomd op feitelijke processen, afspraken en de effecten hiervan op de crisisbeheersing. 

Het interactieve rapport Veiligheidsregio's in de coronacrisis laat juist de onderliggende processen, interacties, dilemma's en conflicten in de samenwerking (de zogenoemde 'onderstroom') binnen en tussen de veiligheidsregio's en hun partners (c.q. gemeenten, GGD, politie en Defensie e.a.) zien. Het rapport geeft een overzicht van leerpunten en succesfactoren maar ook lessen voor de toekomst. 
"Ik was prettig verrast dat we over de onderstromen gingen praten. We zouden wel vaker dergelijke sessies kunnen organiseren waarbij juist ruimte is voor reflectie." 

Inzicht in deze specifieke relationele processen zijn van toegevoegde waarde tijdens de huidige coronacrisis maar biedt ook leerpunten voor toekomstige langdurige en bovenregionale crises, bijvoorbeeld op het gebied van gezondheid, klimaat of cyber. 

Download het interactieve rapport Veiligheidsregio's in de coronacrisis 
Klik hier voor de presentatie 
 

Voeg toe aan selectie