Informatie en communicatie over gemuteerde virusvarianten

Het kabinet heeft grote zorgen over de gemuteerde variant van het coronavirus die over is komen waaien uit het Verenigd Koninkrijk en ook over andere varianten. Mede daarom heeft het kabinet besloten de huidige lockdown met drie weken te verlengen. In de standaard coronatesten die we nu uitvoeren komt niet boven met welke variant we te maken hebben. Wat we wel weten is dat die virusmutant in Nederland op dit moment verantwoordelijk is voor 2 tot 5% procent van het totaal aantal besmettingen. Voor zover bekend is de Britse variant besmettelijker, maar niet gevaarlijker. Naar verwachting zal dit percentage (snel) stijgen. Dit houdt in dat er dagelijks honderden nieuwe gevallen met de Britse variant bijkomen in Nederland. Om ervoor te zorgen dat de druk in de zorg hierdoor niet nog verder toeneemt, is het naleven van de geldende maatregelen strikt noodzakelijk.

Niet inzoomen op individuele gevallen  
Inzoomen op de individuen waarvan bekend is dat ze de Britse variant hebben stuit niet alleen op privacy issues, maar het heeft vooral niet zoveel meerwaarde. Integendeel. Het kan de indruk wekken dat dit de enige gevallen met de Britse variant zijn; alsof het om geïsoleerde gevallen gaat. Terwijl deze variant overal is en we ons dus altijd en overal, juist ook nu met het oog op de nieuwe varianten, aan de gedragsregels moeten houden.   

Britse variant op kleine schaal vastgesteld in onze regio  
Ook in onze regio is op kleine schaal de Britse variant van het coronavirus vastgesteld in een zorgorganisatie. In nauwe samenwerking met de artsen van de GGD NOG zijn direct maatregelen getroffen om verdere verspreiding in te dammen. Ook met betrekking tot de afstemming rondom communicatie is direct samenwerking opgestart met de betreffende organisatie, de communicatieadviseur van de betreffende gemeente (communicatieadviseur van de burgemeester) en de communicatieadviseurs van de GGD VNOG en VNOG.  Landelijk is er aandacht voor onderzoek naar de verschillende virusvarianten. Ook onze regio is hierbij betrokken. 
  
Focus op naleven maatregelen   
De eerste Nederlanders zijn inmiddels gevaccineerd tegen het coronavirus. Dat betekent dat we aan het begin staan van een nieuwe fase in deze crisis. Maar dit betekent helaas nog niet dat we de maatregelen los kunnen laten. De meeste mensen zijn nog wel vatbaar voor het virus, en veel mensen in de samenleving zijn nog besmettelijk. Daarom zijn maatregelen onverkort nodig om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Pas als het overgrote deel van Nederland gevaccineerd is, kunnen we de basisregels loslaten.  En juist ook nu met het oog op de nieuwe varianten; blijf thuis, beperk je contacten en werk thuis. Want hoe minder contacten, hoe minder besmettingen. En heb je klachten, ook zijn ze mild, laat je testen. En houd je vervolgens aan de quarantaine regels. De coronavaccinaties lijken meer dan ooit belangrijk. 

Communicatieboodschap 
De verschillende virusmutanten, waaronder de zeer besmettelijke Britse variant, kunnen ervoor zorgen dat er dagelijks honderden nieuwe coronabesmettingen bijkomen. Deze variant is overal en we moeten ons dus altijd en overal, juist ook nu met het oog op de nieuwe varianten, aan de gedragsregels houden. Dus blijf thuis, beperk je contacten en werk thuis. Want hoe minder contacten, hoe minder besmettingen. Heb je klachten, ook zijn ze mild, laat je testen. En houd je vervolgens aan de quarantaine regels.   
 

Voeg toe aan selectie