Kabinet en gemeenten bieden samen met jongeren perspectief in coronatijd

In deze coronatijd is er aandacht voor de jongerendoelgroep. Vorige week las je in de RACC-update al over de oproep van de VNG 'Hoe helpt uw gemeente jongeren in coronatijd?'. Het kabinet stelt €58,5 miljoen beschikbaar aan gemeenten om jongeren en jongvolwassenen meer perspectief te bieden in coronatijd. Jongeren moeten door de coronamaatregelen op relatief veel leefgebieden inleveren terwijl zij zelf doorgaans niet tot een risicogroep behoren. Ze ervaren vaak meer dan andere leeftijdsgroepen mentale gezondheidsproblemen zoals eenzaamheid, somberheid en angst. Met dit Jeugdpakket kunnen gemeenten jongeren meer mogelijkheden bieden voor activiteiten en ontmoetingen, binnen de geldende beperkingen. Jongeren worden actief betrokken bij de invulling. Creatieve voorstellen van jongeren zelf worden verwelkomd door gemeenten. 

Lees hier het volledige bericht op de website van de Rijksoverheid.

Voeg toe aan selectie