Loket corona-vragen voor gemeenten

Op dit moment ondersteund en faciliteert het gemeenteloket corona-vragen de 22 VNOG gemeenten in de vorm van een wekelijks “vragenuur voor ACB’ers". Hieraan wordt door het merendeel van de gemeenten deelgenomen. Het is bedoeld om collegiaal met elkaar te sparren; casussen, knelpunten en vragen worden besproken.

Ook in de app-groep voor en met ACB’ers worden dagelijks vragen beantwoord en voorbeelden gedeeld. Hiermee is de rol van het gemeenteloket actief in het monitoren van vragen en onduidelijkheden, onderlinge afstemming en leren van elkaar. Bijkomend voordeel is dat er een beeld is van hoe gemeenten in onze regio omgaan met soort vragen of casussen. 

Sinds begin maart 2020 is het gemeenteloket ingericht. Bij dit loket kunnen gemeenten terecht met al hun vragen over corona. Het loket heeft sinds de start gemeenten ondersteund bij vragen over corona. Dit betroffen vooral veel vragen over de uitvoering van de noodverordeningen. De vragen die de gemeenten stelden hadden vaak een redelijk spoedeisend karakter en werden daarom snel afgehandeld. Het betrof vaak maatwerkvragen waar goed antwoord op kon worden gegeven.  

Met de invoering van de Tijdelijke wet maatregelen Covid19 (TWM) op 1 december 2020 zijn de bevoegdheden belegd bij de burgemeesters. De rol van de voorzitter van de Veiligheidsregio is hiermee veranderd. Dit betekende automatisch dat beantwoording van vragen over de TWM niet meer onder de verantwoording van de voorzitter Veiligheidsregio vielen maar van de VNOG overgingen naar de VNG. 

Overzicht vragen en antwoorden coronavirus | VNG 

Voeg toe aan selectie