Misbruik Coronagelden

Het kabinet neemt maatregelen om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is één van die maatregelen. De Tozo geldt voor zelfstandig ondernemers die in de knel komen door de coronacrisis en kan worden aangevraagd bij gemeenten. Met de gemeenten zijn handreikingen van het RIEC gedeeld omtrent wat je als gemeenten kunt doen om te voorkomen dat criminelen niet op grootschalige wijze misbruik maken van de steun.

Ondermijning 
Helaas zijn in onze regio ook de eerste signalen ontvangen van ondernemers die financieel in de knel zitten en die benaderd worden voor geld, dat zij nodig hebben om de crisis te overleven. De handreiking richt zich ook op deze ondermijnende activiteiten.  

De handreiking draagt bij aan één georganiseerde overheid tegen ondermijnende criminaliteit, ook in crisistijd. 

Aangiftes naar aanleiding van misbruik bij TVL regeling 
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft aangifte gedaan bij het Openbaar Ministerie vanwege vermoedens van misbruik bij de subsidieregeling Tegemoetkoming Vaste Lasten. Het gaat om 70 aangiftes. De TVL regeling is bedoeld voor MKB bedrijven die door de coronacrisis in de problemen komen met het betalen van hun vaste lasten. Deze regeling is onderdeel van het uitgebreide steun- en herstelpakket en wordt uitgevoerd door de RVO. De RVO heeft serieuze signalen ontvangen dat er sprake is van misbruik van de TVL regeling. 

Lees het hele bericht: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/01/14/aangiftes-naar-aanleiding-van-misbruik-bij-tvl-regeling 

Voeg toe aan selectie