Nieuwe handreiking communicatieaanpak coronavirus

Op verzoek van de Kamer zijn notities die recent besproken zijn in het Catshuis, openbaar gemaakt. Dat betekent dat op de website van de Rijksoverheid presentaties, conceptteksten en andere ‘praatstukken’ zijn gepubliceerd. In een aantal notities gaat het ook over het effect en de gewenste richting van Corona communicatie. Vanuit het perspectief van transparantie is dat natuurlijk prima. Zonder context is de informatie voor derden wellicht lastig te duiden, en sowieso niet altijd bruikbaar. 

Goed daarom te weten dat het NKC bezig is om de bestaande handreiking ‘Communicatieaanpak coronavirus’ te actualiseren. De huidige fase van het virus vraagt om een vernieuwde communicatieaanpak. Actuele inzichten en informatie worden gebundeld, net als in de vorige edities. De huidige handreiking vind je hier. De geactualiseerde handreiking is medio januari gereed, we zullen deze dan actief verspreiden. Wordt vervolgd dus! 

 

Voeg toe aan selectie