Overzicht aangekondigde coronamaatregelen

Huidige maatregelenpakket verlengd tot en met 25 september
Het kabinet verlengt de maatregelen tot en met 25 september. Bekijk het overzicht van deze maatregelen.

Steunmaatregelen
Het kabinet heeft de toezegging gedaan om de nachthoreca financieel tegemoet te komen wanneer ze na 1 oktober nog gesloten zou zijn. Daarom werkt het kabinet aan een TVL-achtige regeling voor de nachthoreca in het vierde kwartaal.

Omdat door de capaciteitsbeperking van 75% voor ongeplaceerde evenementen die binnen plaatsvinden ook bepaalde activiteiten zoals concerten nog getroffen worden, wordt er voor deze groep een tegemoetkoming onderzocht.

Over de uitwerking van deze steunmaatregelen maken we zo snel mogelijk meer bekend.

Het Coronatoegangsbewijs
Vanaf 25 september is er in alle horeca (behalve afhaalrestaurants), bij evenementen (zoals festivals en publiek bij professionele sportwedstrijden) en bij vertoning van kunst en cultuur (zoals in bioscopen en theaters) alleen toegang mogelijk met het coronatoegangsbewijs voor iedereen vanaf 13 jaar. Dat geldt binnen én buiten, met én zonder vaste zitplaats. Vanaf 14 jaar moet het gebruik van het coronatoegangsbewijs samen met het identiteitsbewijs worden gecontroleerd. 

In alle horeca blijft de verplichte sluitingstijd tussen 00.00 en 06.00 uur gelden.

Alle evenementen kunnen weer plaatsvinden met een coronatoegangsbewijs. Voor evenementen buiten geldt geen maximaal aantal bezoekers en geen verplichte sluitingstijd.

Voor evenementen binnen met een vaste zitplaats is er ook geen maximaal aantal bezoekers of sluitingstijd. Evenementen binnen zonder vaste zitplaats kunnen maximaal 75% van de reguliere bezoekerscapaciteit toestaan en er geldt hier een verplichte sluitingstijd tussen 00.00 en 06.00 uur.

Coronatoegangsbewijs en sportevenementen
Voor sportevenementen zijn er regels voor coronatoegangsbewijs. Bijvoorbeeld een marathon of fietstourtocht:

 • Het coronatoegangsbewijs geldt niet voor deelnemers aan de sportevenementen. Zij beoefenen de sport en daarvoor geldt geen coronatoegangsbewijs.
 • Is het evenement in een afgeschermde locatie, met toegangscontrole? Dan gelden voor publiek de regels voor evenementen. Dus is voor publiek is een coronatoegangsbewijs verplicht.
 • Is het evenement deels in de buitenlucht, zoals een marathon? Dan bepaalt het lokale bestuur waar wel en geen coronatoegangsbewijs verplichting is voor publiek. Bijvoorbeeld wel een coronatoegangsbewijs bij het publiekspaviljoen bij de start-finish. Maar geen coronatoegangsbewijs voor publiek langs de route.

Capaciteitsbeperking nachthoreca en ongeplaceerde evenenementen
Het kabinet werkt voor de nachthoreca en de ongeplaceerde evenementen met een capaciteitsbeperking aan steunmaatregelen. De uitwerking wordt zo snel mogelijk bekend gemaakt.

Je krijgt een coronatoegangsbewijs als je volledig bent gevaccineerd, een geldig herstelbewijs hebt of een negatieve testuitslag van maximaal 24 uur oud. Testen blijft gratis voor iemand die geen herstel- of vaccinatiebewijs heeft.

Onderwijs
Primair onderwijs

 • Het basisonderwijs en speciaal (basis)onderwijs is open.
 • In het basis- en speciaal (basis)onderwijs vervalt de quarantaineplicht voor de hele klas bij een besmette leerling. Bij uitbraken met meerdere besmettingen in een groep kan de GGD nog wel aanvullende adviezen geven, waaronder indien nodig een quarantaineadvies voor de hele groep of klas.
 • Net als in de hele samenleving hoeft ook het onderwijspersoneel vanaf 25 september onderling geen 1,5 meter afstand meer te houden.
 • Voor onderwijspersoneel wat als (nog) niet immuun wordt gezien, geldt het advies om twee keer per week preventief een zelftest te doen.

Voortgezet (speciaal) onderwijs

 • Het voortgezet onderwijs is open.
 • Leerlingen en onderwijspersoneel van middelbare scholen hoeven vanaf 25 september geen mondkapje meer te dragen.
 • Ook vervalt de verplichte 1,5 meter afstand tussen onderwijspersoneel onderling en tussen leerlingen en onderwijspersoneel. 
 • Voor leerlingen en onderwijspersoneel wat als (nog) niet immuun wordt gezien, geldt het advies om twee keer per week preventief een zelftest te doen.

MBO, HBO en WO

 • Alle onderwijsinstellingen zijn open. Na aanpassing van roosters kunnen studenten weer volledig naar de opleiding.
 • De maximale groepsgrootte van 75 studenten per ruimte vervalt.
 • Mondkapjes zijn niet meer verplicht.
 • Voor studenten en onderwijspersoneel wat als (nog) niet immuun wordt gezien, geldt het advies om twee keer per week preventief een zelftest te doen.

Basisregels om verspreiding coronavirus te voorkomen
Basisregels blijven
Veel maatregelen verdwijnen, er kan weer heel veel, maar het virus is niet weg. De basisregels blijven onverminderd van belang, ook als je al gevaccineerd bent. De basisregel ‘verplicht 1,5m afstand houden’ verandert in een dringend advies om afstand te houden. Het blijft verstandig om elkaar de ruimte te geven en dan blijft 1,5 meter de veilige afstand. Deze basisregel helpt aantoonbaar om besmetting te voorkomen.

Ook handen wassen, geen handen schudden, hoesten en niezen in de elleboog, thuisblijven en testen bij klachten bij de GGD en regelmatig zorgen voor frisse lucht in binnenruimtes draagt hier allemaal aan bij.

Het advies om zoveel mogelijk thuis te werken wordt aangepast: werk thuis als het kan en op kantoor als het nodig is. Werkgevers en werknemers maken zelf afspraken over een goede verdeling tussen werk en thuis.

Zorg voor voldoende frisse lucht
Frisse lucht is belangrijk. Frisse lucht helpt om de overdracht van het virus te beperken. Zorg dat thuis, in winkels, in horeca, op school en op het werk regelmatig wordt gelucht.

 • Zorg dat er thuis altijd een raampje of ventilatierooster open staat.
 • Zorg dat een huis meerdere keren per dag goed kan doorluchten door ramen en deuren wijd open te zetten.
 • Check hoe goed de ventilatie in uw huis is.
 • In winkels, horeca, op scholen, op het werk en in andere ruimtes waar mensen samenkomen geldt: zet ramen open. Of zorg dat luchtverversingsinstallaties zo zijn ingesteld dat er regelmatig verse lucht een gebouw in wordt gebracht.

Mondkapjes in OV
Op het vliegveld (in ieder geval vanaf de securitycheck en verder op plekken die door het vliegveld worden aangewezen zoals vertrek- en aankomsthallen), in treinen, bussen, trams, metro, taxi’s en ander bedrijfsmatig persoonsvervoer blijft het gebruik van een mondkapje verplicht. De verplichting vervalt op perrons en stations.

Reizen
Vanaf 22 september veranderen de quarantaineregels voor reizen naar Nederland. Gevaccineerde reizigers uit de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk of andere zeer hoogrisicogebieden hoeven niet meer in quarantaine. Bereid je reis goed voor en kijk voor vertrek op wijsopreis.nl en reizentijdenscorona.nl.

Coronaregels uitvaarten na 25 september 2021

Per 25 september vervalt de verplichting om 1,5 meter afstand te houden. Wel is het dringende advies om nog steeds afstand te houden. En dan blijft 1,5 meter de veilige afstand.

Er gelden verder geen beperkingen meer voor de organisatie van uitvaarten.  Aanwezigen hoeven geen coronatoegangsbewijs te hebben in uitvaartcentra met een horecafunctie. Of op andere locaties waar een uitvaartplechtigheid is. 

Is de condoleance in een horecalocatie is die voor de gelegenheid ook uitvaartlocatie is? Dan gelden de regels voor de horeca. Iedereen vanaf 13 jaar heeft dan een coronatoegangsbewijs nodig.

Aanpak van het coronavirus in het najaar van 2021

Half september 2021 is ongeveer 80% van alle volwassenen in Nederland volledig gevaccineerd. Daarmee zijn veel mensen goed beschermd tegen ernstige ziekte door het coronavirus. Maar er is ook nog steeds een deel van de samenleving niet beschermd. Omdat zij zich niet hebben laten vaccineren. Of omdat zij zich niet kunnen laten vaccineren. Of omdat het vaccin bij hen niet goed werkt.

Ook is er een besmettelijke deltavariant van het coronavirus. Nu al is dat bekend dat de mensen die nog geen bescherming hebben opgebouwd, de komende periode besmet raken. Een deel hiervan komt in het ziekenhuis terecht en soms zelfs op de IC. Als dat gebeurt, dan kan de zorg weer overbelast raken. Daarom blijft het kabinet waakzaam. En inzetten op een zo hoog mogelijke vaccinatiegraad verspreid over de samenleving.

Een specifieke groep patiënten met een ernstige afweerstoornis krijgt een 3e coronavaccinatie aangeboden. Dit houdt het aantal mensen dat ziek wordt door het virus zo klein mogelijk. En ook voorkomt dit hoge pieken in het aantal besmettingen. Daarbij is het uitgangspunt van de aanpak van het kabinet een open samenleving waarin er zo min mogelijk druk is op het sociaal, maatschappelijk en economisch welzijn. Is het toch nodig in te grijpen? Dan gebeurt dat zo specifiek mogelijk passend op de ontstane situatie. En niet met vooraf vastgestelde maatregelen.

Voeg toe aan selectie