Rechterlijke uitspraken en spoedwet avondklok

Op dinsdagochtend 16 februari heeft de rechtbank in Den Haag bepaald dat de avondklok per direct moet worden opgeheven. Volgens de rechter ontbreekt er een goede juridische basis. Voor de gebruikte noodbevoegdheid is te weinig onderbouwing van de noodzaak en urgentie van de maatregelen. Het kabinet heeft hoger beroep tegen die uitspraak aangetekend en intussen gevraagd om het besluit van de rechter op te schorten totdat in hoger beroep een uitspraak is gedaan. Het hof stemde daarmee in, waardoor de avondklok in ieder geval tot vrijdag 19 februari overeind blijft.

Vandaag (vrijdag 19 februari) behandelt het gerechtshof het hoger beroep dat door het demissionaire kabinet is aangetekend in de zaak over het per direct intrekken van de coronamaatregel. Daarnaast stemt de Eerste Kamer over de avondklokspoedwet die gisteren een meerderheid kreeg in de Tweede Kamer. Als vandaag de Eerste Kamer (volgend op Tweede Kamer) ook akkoord gaat met de spoedwet, is het nog niet zeker dat die wet ook daadwerkelijk van kracht wordt. Door de spoedwet zou de avondklok toch kunnen blijven bestaan. 

Het kabinet heeft een spoedwet over de avondklok voor spoedadvies aan de Raad van State toegezonden. https://www.raadvanstate.nl/actueel/nieuws/@124422/advies-over-spoedwet-avondklok/ 

Als de Eerste en Tweede Kamer akkoord gaan met de spoedwet, is het nog niet zeker dat die wet ook daadwerkelijk van kracht wordt. Door de spoedwet zou de avondklok toch kunnen blijven bestaan. In afwachting van de uitspraak van de rechter in het hoger beroep blijft de avondklok gelden. 

Klik hier voor meer informatie over de avondklok.  

Voeg toe aan selectie