Situatiebeeld in onze regio

In dit artikel staan enkele highlights uit de situatieschets COVID-19 regio Noord- en Oost-Gelderland van 22 december 2020. De situatieschets is openbaar en is te vinden op de website van de GGD NOG

Op hoofdlijnen: 

  • Er is opnieuw een forse stijging te zien in het aantal besmettingen in onze regio (+43%). De stijgende aantallen sluiten aan bij de landelijke trend van afgelopen week.  
  • Met 453 besmettingen per 100.000 inwoners is de situatie zeer ernstig. Waar er eerder nog verschillen waren, vallen nu alle 22 gemeenten met hun besmettingscijfer in het hoogste risiconiveau. 
  • Er zijn 20.888 tests in de teststraten afgenomen, waarvan 14,7% positief. Het percentage positief is hiermee ook weer gestegen ten opzichte van vorige week (11,3%).  
  • De situatie binnen de care sector blijft zeer zorgelijk. De besmettingen blijven stijgen en de knelpunten omtrent personele capaciteit zijn meer kritiek.  
  • Op maandag 18 januari zal in de regio NOG gestart worden met vaccineren van het personeel in de langdurige zorg vanuit sporthal Mheenpark in Apeldoorn. 
Voeg toe aan selectie