Situatiebeeld in onze regio

De situatieschets COVID-19 regio Noord- en Oost-Gelderland van 12 januari 2021 laat het volgende zien:
  • Opnieuw een daling van het aantal geregistreerde besmettingen (-15%); 
  • Ook een daling van het aantal afgenomen tests (ca.-10%); 
  • Het percentage positieve tests is licht gedaald. 
  • Dit zou kunnen duiden op een afname van de virusverspreiding ten gevolge van de lockdown. 
  • Het aantal besmettingen in de jongste leeftijdsgroepen (<50 jaar)  is minder sterk afgenomen en bij 13-18 jarigen zelfs gestegen; 
  • Het besmettingscijfer in de regio NOG ligt met 320/100.000 inwoners/week nog zeer hoog: risiconiveau ‘zeer ernstig’ is nog steeds van toepassing. 
  • Het aantal besmettingen in de care sector is eveneens nog steeds hoog en de knelpunten rondom personeel blijven zorgelijk. 

Op de website van de GGD NOG is de volledige situatieschets te bekijken. 

Voeg toe aan selectie