Situatieschets COVID-19 regio Noord- en Oost-Gelderland

De situatieschets COVID-19 regio Noord- en Oost-Gelderland van 5 januari 2021 laat het volgende zien: 

  • We zien een daling in het aantal nieuwe besmettingen (-14%) in de regio NOG. 
  • Er is echter ook een daling te zien in het aantal afgenomen tests (-12%). 
  • Het aantal besmettingen onder mensen jonger dan 50 jaar is aanzienlijk sterker gedaald (-19%) dan dat onder mensen van 50 jaar en ouder (-7%). Deze verschillen zien we ook terug in de aantallen afgenomen tests. 
  • Het lijkt erop dat de afname van de testbereidheid de daling in het aantal besmettingen voor een belangrijk deel verklaart. Het kan ook zijn dat er minder mensen met klachten zijn. 
  • Het percentage positieve tests is in onze regio iets gedaald (van 14,8% naar 14,1%). 
  • Het besmettingscijfer is nog steeds erg hoog en zit in de regio NOG boven het landelijk gemiddelde. 
  • Het aantal besmettingen in de care sector is opnieuw gestegen. 

Al met al is de situatie dus nog steeds zeer zorgelijk.  

Op de website van de GGD NOG is de volledige situatieschets te bekijken: Situatie in de regio | GGD NOG 

Voeg toe aan selectie