Situatieschets in de regio

De situatieschets COVID-19 regio Noord- en Oost-Gelderland van 26 januari 2021 laat het volgende zien:
  • Het aantal besmettingen is in de afgelopen week opnieuw afgenomen; 
  • De daling was minder sterk dan een week eerder (-14% vs. -34%); 
  • Ook vanuit de care sector zijn minder besmettingen gemeld; 
  • Er hebben zich in de afgelopen week opnieuw minder mensen laten testen in de GGD-teststraten (-13%)  
  • Het percentage positieve tests daalde licht: van 10,9% naar 10,6%; 
  • Dit wijst op een lichte daling in de virusverspreiding in de regio; 
  • Inmiddels hebben ca. 5000 zorgmedewerkers een eerste vaccinatie gekregen; 
  • Ook is gestart met het vaccineren van mobiele, thuiswonende ouderen. 
  • Ondanks dalende besmettingscijfers en de start van de vaccinaties, blijven er zorgen. Nieuwe virusvarianten kunnen zich mogelijk snel verspreiden. Het blijft daarom belangrijk dat de maatregelen goed worden nageleefd. Het belangrijkste is: afstand bewaren en het beperken van het aantal fysieke contacten.  

Op de website van de GGD NOG is de volledige situatieschets te bekijken. 

Voeg toe aan selectie