Status vaccineren GGD NOG en inrichten vaccinatielocatie Apeldoorn

Op vrijdag 15 januari 2021 wordt in onze regio gestart met vaccineren met het Pfizer vaccin aan medewerkers van de langdurige zorg op locatie: Apeldoorn, sporthal Mheenpark. Deze locatie is 7 dagen per week open van 11.00 - 20.00 uur en wordt 24/7 beveiligd. 

De eerste 6 weken worden 415 prikken per dag gezet. Dit is de maximale hoeveelheid conform landelijke richtlijn en mede gebaseerd op het aantal zorgmedewerkers dat we in onze regio hebben, het verwachte opkomstpercentage en de beschikbare vaccins. Medewerkers die een uitnodiging hebben gehad kunnen er ook voor kiezen om zich in een andere regio te laten vaccineren. Bij het maken van de afspraak wordt aangegeven op welke locatie ruimte is. 

Vooralsnog is er 1 toedien locatie (priklocatie) per regio. Met de toename van de beschikbaarheid van andere vaccins komen er meerdere locaties in de regio. Naar verwachting zal dat begin maart zijn. Er zullen dan eerst enkele centrale locaties verdeeld over regio komen en daarna kan mogelijk toegegroeid worden naar een locatie per gemeente. Maar dat is van meerdere factoren afhankelijk. Dus nu nog niet met zekerheid te zeggen. 

Tijdens het corona AB van 6 januari is besproken dat gemeenten een bericht van de GGD NOG ontvangen met daarin de voorwaarden waaraan een geschikte locatie moet voldoen. Op basis hiervan kunnen gemeenten alvast meedenken met het vinden van een geschikte locatie.  

Draaiboek en blauwdruk 
Op basis van de ervaringen met locatie Apeldoorn wordt een draaiboek gemaakt dat kan dienen als blauwdruk voor de uitrol naar andere locaties in de regio. In het draaiboek wordt ook aandacht besteed aan de communicatie op een locatie. 

Communicatie 
Op 13 en 14 januari vindt op de locatie Apeldoorn een dry-run en instructie van medewerkers plaats. Hiervoor wordt ook pers uitgenodigd.  
 
Op 15 januari is pers aanwezig bij eerste 5 vaccinaties. De eerste vijf zorgmedewerkers die gevaccineerd worden, zijn mensen die op ons verzoek door hun werkgever zijn gevraagd. Deze mensen willen praten met de pers over waarom zij zich laten vaccineren. Dit betreft medewerkers uit verschillende delen van onze regio. 

Bestuurders, burgemeesters en wethouders zorg, hebben vanuit hun rol een sleutelfunctie in communicatie omtrent vaccineren. De algemene oproep is om hen in te zetten om op een positieve manier aandacht te vragen voor het vaccineren. Ton Heerts is in zijn rol als burgemeester van Apeldoorn en voorzitter van de onze veiligheidsregio ook op 15 januari aanwezig via de (sociale) media van de gemeente Apeldoorn wordt aan dit moment aandacht besteed. Hij is er uiteraard niet om zelf een prik te halen, want hij is nog niet aan de beurt. 

Wat is er tot nu toe gedaan m.b.t. vaccinatielocatie Apeldoorn 
Deze week is de GGD begonnen met het inrichten van het terrein en de sporthal om vanaf vrijdag 15 januari per dag 415 mensen coronaproof op te kunnen vangen en in te kunnen enten. 

De sporthal beschikt over een ruime parkeervoorziening, is goed bereikbaar met de auto en het openbaar vervoer, maar ligt aan de rand van een woonwijk. Gezien het aantal bezoekers per dag en ruime parkeervoorziening is de inzet van verkeersregelaars vanuit de gemeente niet nodig. Wel plaatst de gemeente bewegwijzering in de omgeving van de locatie en langs de hoofdwegen om  het verkeer naar de priklocatie te leiden en ongewenst verkeer door de wijk te voorkomen. 

Eind december heeft de gemeente omwonenden geïnformeerd over de priklocatie en eventuele toename van verkeer door de wijk. Voor vragen en meldingen over de priklocatie, de bereikbaarheid hiervan en eventuele verkeersoverlast kunnen omwonenden contact opnemen met de projectleider bij de gemeente. Voor vragen over de vaccinatie en de volgorde van de vaccinaties verwijst de gemeente omwonenden en inwoners naar coronavaccinatie.nl en het centrale telefoonnummer van de Rijksoverheid 0800-1351. 

Voeg toe aan selectie