Vaccineren

Er zijn veel vragen over vaccineren. Achter de schermen is de GGD inmiddels druk bezig met de voorbereidingen.

Er is een projectleider vaccinatie Covid-19 aangetrokken en conform de landelijke afspraken kan er in onze regio in januari gestart worden met het vaccineren van het personeel in de langdurige zorg.  

De communicatiecampagne hiervoor wordt binnenkort landelijk opgestart. Deze richt zich in eerste instantie op de (werkgevers van) het langdurig zorgpersoneel.  

In de Taskforce Zorgcontinuiteit is afgesproken dat de communicatieadviseurs van de 11 grootste zorgaaanbieders deze week (digitaal) bij elkaar komen. Doel van deze bijeenkomst is om tips met elkaar te delen ten aanzien van het vergroten van de vaccinatiebereidheid onder het zorgpersoneel. 

De GGD NOG houdt gemeenten op de hoogte via de website en in de RACC updates. 

Publieksinformatie over vaccinaties is te vinden op de website van de Rijksoverheid: www.coronavaccinatie.nl

Voeg toe aan selectie