Vaccineren: stand van zaken tot nu toe en vooruitblik naar opschaling

Op 15 januari is de GGD NOG gestart met vaccineren in de sporthal Mheenpark in Apeldoorn. Dat verloopt voorspoedig. Gemiddeld vinden 455 vaccinaties per dag plaats. Dat is ook het maximaal haalbare op dit moment. De opkomst is nagenoeg 100%. Als iemand niet kan komen, wordt door de landelijke planning direct iemand anders ingepland op de beschikbaar gekomen plek. Niemand is onwel geworden door het vaccin. Enkele mensen hadden in de nazit wat klachten, maar die waren allemaal gerelateerd aan spanning rondom het vaccineren.

Opschalen in de regio 
Landelijk zijn uitgangspunten gedefinieerd waaraan een vaccinatielocatie moet voldoen. Hierbij is de capaciteit afgestemd op de geplande leveringen van het vaccin. Er zijn vier verschillende schaalgroottes voor een locatie mogelijk. Deze hebben te maken met het aantal priklijnen en het aantal vaccinaties per dag. De locaties moeten evenwichtig verdeeld worden over de regio. Per locatiegrootte gelden locatie-vereisten. Ook wordt landelijk onderzocht wat de mogelijkheden zijn van inzet van mobiele vaccinatie-units. Vooralsnog is de bedoeling dat in onze regio de vaccinatielocatie in Apeldoorn wordt opgeschaald en dat er extra locaties komen in Doetinchem, Harderwijk, Heerde, Zutphen, Borculo en Lichtenvoorde. De GGD NOG gaat hierover op ambtelijk niveau in gesprek met de betreffende gemeenten. Informatie over waar deze locaties precies komen en per wanneer deze in gebruik genomen worden volgt later.  

Vanaf februari wordt in de locatie Apeldoorn gestart met vaccineren van thuiswonende senioren, te beginnen met de mensen tussen de 85 en 90 jaar. Zij ontvangen hiervoor een uitnodigingsbrief van het RIVM. Later worden ook de 90+-ers  via de huisarts uitgenodigd. De groep van 75 tot 85 jaar volgt daarna via een uitnodigingsbrief van het RIVM. Het uitgangspunt is: wie mobiel is maakt een afspraak bij de GGD locatie in Apeldoorn, wie niet mobiel is maakt een afspraak bij de huisarts. De VNG heeft een coördinerende rol voor gemeenten in verband met vervoer naar en van de locatie.  Op de website van de VNG staat hier meer informatie over.  

Zodra er weer meer vaccins (Astrazenica) beschikbaar zijn, wordt het vaccineren hervat van de: 

  • Medewerkers verpleeghuizen en langdurige woonvormen 
  • Medewerkers gehandicaptenzorg 
  • Medewerkers wijkverpleging en Wmo 

Daarnaast vaccineren in onze regio ook ziekenhuizen en zorginstellingen zelf medewerkers. 

Voeg toe aan selectie