Veiligheid COVID-locaties

Het afgelopen weekend hebben zich ernstige incidenten voorgedaan bij coronaprotesten en rond covid-locaties. Voor de GGD NOG was dit reden om extra aandacht te besteden aan de veiligheid van cliënten en medewerkers op testlocaties, vaccinatielocaties en zorghotels in de regio Noord- en Oost-Gelderland. Dit gebeurt in overleg met de GGD NOG, VNOG, burgemeesters en politie. De ambtelijk medewerkers publieke gezondheid van de gemeenten zijn hierover inmiddels geïnformeerd. 

Voeg toe aan selectie