Verkiezingen; veiligheidsbriefing voor gemeenten

Veiligheid is een belangrijk onderwerp in de voorbereiding van de verkiezingen. Op welke dreigingen en risico’s moet onze gemeente zich voorbereiden? Hoe kunnen we omgaan met desinformatie? Waar kunnen we terecht met vragen over maatschappelijke onrust? Welke digitale risico’s loopt mijn gemeente richting de verkiezingen en hoe kunnen we deze beperken?

De laatste tijd bereikte de Rijksoverheid steeds vaker dergelijke vragen van gemeenten. Daarom organiseren het ministerie van Binnenlandse Zaken en koninkrijksrelaties en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) in samenwerking met Informatiebeveiligingsdienst (IBD), Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Ondersteuningsnetwerk maatschappelijke onrust (Omo) en het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) een veiligheidsbriefing voor gemeenten. 

Graag nodigen we je uit om deel te nemen aan een digitale briefing. 

Programma: Het programma van de veiligheidsbriefing is opgedeeld in vier onderdelen. In ieder onderdeel wordt aandacht besteed aan handelingsperspectieven, rollen en verantwoordelijkheden. De volgende thema’s komen hierbij aan bod: 

  1. Toelichting bij het dreigingsbeeld en het profiel verkiezingen 
  2. Maatschappelijke onrust met o.a. aandacht voor openbare orde vraagstukken 
  3. Desinformatie 
  4. Digitale dreigingen 

Voor wie: projectleiders verkiezingen, adviseurs veiligheid (OO, crisisbeheersing, digitale veiligheid/CISO), adviseurs communicatie. 

Wanneer: op donderdag 25 februari 14.00-16.00 uur en dinsdag 2 maart 14.00-16.00 uur. 

Inschrijven: via veiligheidsbriefing@minbzk.nl (met vermelding van naam, gemeente, veiligheidsbriefing 1 of 2). 

De VNG werkt samen met BZK aan de informatievoorziening. Meer informatie hierover is te vinden op de website van de VNG.

Kort geding Partij voor de Dieren t.a.v. briefstemmen
Vandaag (vrijdag 19 februari) heeft de voorzieningenrechter de vordering die de Partij voor de Dieren heeft aangespannen over het briefstemmen afgewezen. Vanwege de coronapandemie mogen 70+'ers per brief hun stem uitbrengen voor de Tweede Kamerverkiezingen. Jongere mensen met een kwetsbare gezondheid mogen dat niet; de Partij voor de Dieren vindt dat discriminatie.
Toelichting uitspraak 
De maatregel om (alleen) voor 70-plussers briefstemmen mogelijk te maken is vastgelegd in de Tijdelijke wet verkiezingen covid-19. De voorzieningenrechter kan de Staat niet voorschrijven deze wettelijke maatregel uit te breiden naar andere kiezers. Dat zou neerkomen op een bevel tot het maken van wetgeving en zo’n opdracht aan de wetgever mag de rechter niet geven. Daarom heeft de rechter alleen beoordeeld of de maatregel voor het briefstemmen geoorloofd is zoals die nu luidt. Dat is het geval. Het kiesrecht, een fundamenteel recht, is onaangetast gebleven. Alle kiesgerechtigden kunnen hun stem in een stemlokaal uitbrengen. De Staat heeft zich ingespannen het stemmen op de stembureaus veilig te laten verlopen en extra mogelijkheden gecreëerd voor alle kiezers om hun stem uit te brengen. Kiezers kunnen vervroegd stemmen, op 15 en 16 maart, op verschillende locaties. Verder is de mogelijkheid om bij volmacht te stemmen uitgebreid van twee naar drie volmachtstemmen per persoon.

Woordvoering over de uitspraak ligt bij BZK. 

Voeg toe aan selectie