Verlenging militaire bijstand zorghotel Apeldoorn

Vanwege het coronavirus kampt het zorghotel in Apeldoorn nog steeds met een tekort aan zorgprofessionals. Tien militairen bieden sinds 30 december hulp als extra ‘handen aan het bed’. Defensie verlengt deze inzet voor twee weken (t/m 1 februari), met mogelijkheid tot verlenging. Dit is gebeurd naar aanleiding van een verzoek door GGD Noord- en Oost-Gelderland en Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland tot verlenging van de Militaire Steunverlening in het Openbaar Belang (MSOB).

De militaire bijstand levert verlichting die heel hard nodig is. Dit geldt ook voor de inzet die het Rode Kruis op dit moment levert. Hiermee blijft de komende tijd extra capaciteit behouden die nodig is om coronapatiënten op te vangen. De hulp die het zorghotel biedt bestrijkt de regio Noord- en Oost-Gelderland. 

Voeg toe aan selectie